Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2023 14:14 (Üye) Soru : Sayın danışman ım merhaba 2022 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermek istediğimiz Uyumlu Mükellef indirimizi yazdığımızda (Kontrolu Yapıldı) Beyanname onay aşamasında 1 ''Tahakkuk eden miktar ile mahsup miktarının farkı ödenecek olan miktara eşit olmalıdır.'' hatasını almaktayız. Bu sistemsel bir hatamıdır acaba Fikriniz var mı ? :( Kolaylıklar dilerim

Cevap : Beyannamesiniz içeriğini biz bilemeyiz. Uyarıya göre beyanınızı yeniden gözden geçiriniz. Bu tür işlemler konusunda Danışma birimini "Fikri" olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.