Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2023 14:55 (Üye) Soru : Merhaba,2022 kurumlar beyannamesinde 7440 say.kanun kapsaminda arttirilan matrah bölümü dolduruldugunda, bununla ilgili muhasebe kaydı hangi tarihe ve nasıl yapılır?

Cevap : Muhasebe kayıtları KV beyannamesi verildiği tarih de yapılır. 31/12/2022 de tahakkuku yapılmış KV ödemesi için aşağıdaki kayıt yapılır 360(B) 102(A) Matrah artımı yapılması halinde oluşan fark için hesaplanan Kurumlar vergisi kaydı ve ödeme kaydı aşağıdaki gibi yapılacağı görüşündeyiz Tahakkuk kaydı: 360 (B) 570(A) ödeme Kaydı: 360(B) 102(A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.