Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2023 10:12 (Üye) Soru : iyi çalışmalar, Bir mükellefim Türkiye'den Belçika'ya giden hazır oyun makinelerinin revizyonunu, geliştirmesini yani bir nevi Arge işi gibi makinalarin üzerinde bazı değişiklikler yapmaktadır. Bu durumda hizmetten yurtdışında faydalanıldığı için kurum kazancının %50 sini kurumlar vergisinde istisna kazançlarda gösterebilir mi? Birde bu şirketin ortağının bir mühendislik belgesi bulunmamaktadır kendisi bu makinaların revizasyonunu yapan kişi olduğu için, indrimden faydalanabilmesi için mühendislik belgesine sahip olması gerekir mi? sizden ricam bu konuyla ilgili mevzuatı okudum sadece yaptığı iş bir mühendislik, Arge, tasarım guplarından birine girer mi onunla ilgili görüşünüzü almak istedim..

Cevap : Bahsettiğiniz işlemler için % 50 indirimden yararlanılamaz. Mühendislik hizmeti olmayan teslimden indirim olmaz. Diğer taraftan hizmet Türkiye de verilmesi gerekir.(KVK 10/ğ) ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara TÜRKİYE'DE VERİLEN ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, MÜHENDİSLİK, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.