Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2023 10:02 (Üye) Soru : Merhaba, 01 Nisan 2023 Tarihi İtibari ile Ödeme Kaydedici Cihazlardan Alınan Fişler Gider yazılamayacak Diye Tebliğ Mevcut Sanırım. Bu Doğru mu dur ? Doğru İse Detaylı Bilgi Verir misiniz. Kanuna Maddesi de Paylaşır mısınız

Cevap : Sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Bu konuda değişiklik söz konusu değil. İşletmenin faaliyeti ile ilgili olarak, acil ve küçük miktarlarda yapılan mal ve hizmet alımı (kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, şirket personelinin tüketimi için yapılan gıda harcamalarının) ve akaryakıt giderlerinin kazancın elde edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması ve yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince, tevsik edici belgelere dayanmış olması koşuluyla, kurum kazancının tespitinde “gider olarak” dikkate alınması mümkündür. Söz konusu giderlerle ilgili KDV’ler de indirim konusu yapılabilecektir. Ancak KDV indirimi, bunların dışındaki belgeler için söz konusu olmayacaktır. Örneğin iş seyahatlerindeki yeme, içme harcamaları karşılığı alınan yazar kasa fişleri gider yazılamayacak, KDV’si de indirilemeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.