Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2023 12:09 (Üye) Soru : %5 lik Vergiye uyumlu mükelleflere vergi inidirimi 193 gelir vergisi mükerrer 121.maddesi aşağıdaki şekildedir. 1. (7194 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 07.12.2019)İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,(4) Sorumuz ise, A.Ş.'de Damga vergisi beyannamesini vermeyi atlamışız, şimdi verdiğimizde %5 lik indirim hakkımızı kaybedecekmiyiz ?

Cevap : DV beyannamesi Pişmanlık ile verilmesi ve hesaplanan verginin Kurumlar Vergisi beyanından önce verip ödenmesi halinde indirimden yararlanılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.