Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2023 13:53 (Üye) Soru : İhraç kayıtlı mal alıp ihracat yapan bir mükellef yaptığı bu ihracatlar için KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında indirimli orandan faydalanabilir mi?

Cevap : KVK 32/A/7Madde aşağıdadır. (7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır. Madde 32/B de 7 Fıkra hiç yok Sorunuz ile ilgisi yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.