Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2023 11:10 (Üye) Soru : Üstadım Merhabalar, Çalışan personellerimiz ile ilgili olarak; Geçmiş yıllara ait yatırılmayan fazla mesaileri ile ilgili SGK na müraacat ederek düzeltme pişmanlık beyannamesi vereceğiz, 7440 sayılı yasadan fadalalanabilirmiyiz, idari para cezaları silinir mi ve ceza tutarı asgari ücretin kaçı tutarında olacaktır. İlginize teşekkür ederim

Cevap : SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklardan 7440 sayılı Kanunun RG’de yayımlandığı 12.03.2023 tarihine kadar veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 2022/Aralık ayı ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı, Kapsamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.