Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2023 14:56 (Üye) Soru : Sayın Danışman Tekstil ihracatçısı bir firma olarak 2022 yılında kurulan ve sermayesi 2022 yılında nakit olarak ödenen firmamız nakdi sermaye faiz indiriminden yaralanabilir mi? Yaralanmadan bir kıstas var mıdır ? Uygulanacak faiz oranında TCMB verilerindeki hangi borçlanma faiz tipi kullanılmaldırı? 31.12.2022 kurumlar vegisinde kullanılacak faiz oranı nedir? Tşk.

Cevap : İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; • Mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, • Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı, dikkate alınmaktadır. 2022 yılı için nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimi ORANI % %13,47
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.