Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2023 16:22 (Üye) Soru : Merhaba kurumlar vergisi beyannamesinde çıkan kardan hesaplanan vergi mi 370 e yazılır yoksa geçmiş yıl zararı düştükten sonra kalan kar mı 370 hesaba yazılır?

Cevap : Geçmiş yıl zararı ile 370 hesabın ilgisi yok.370 hesaba dönem karından ayrılacak vergi karşılığı yazılır geçmiş yıl zararı beyanname üzerinden mahsup edilir. ------------------------------31.12.-------------------------------------- 691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX 370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------31.12------------------------------------- 690 Dönem K/Z XXX 691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX 692 Dön.Net Kar/Zararı XXX 692 Dön.Net Kar/Zararı XXX 590 Dönem Net Karı XXX -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------31.12.-------------------------------------------- 371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon. XXX 193 Peşin Öde.Ver.Fon. XXX ------------------------------------------------------------------- Daha sonra Nisan ayında 370 ile 371 nolu hesap karşılıklı kapatılır. Eğer 370 371 nolu hesaptan büyükse aradaki fark 360 ödenecek kurumlar vergisi hesabına devredilir. ---------------------------25.04.-------------------------------------------- 370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX 371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon. XXX -------------------------------------------------------------------------------- 193 hesap 371 hesaba virmanlandıktan sonra 193 hesapta bakiye kalmışsa bu bakiye vergi dairesinden alacaklar kapsamında 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına virmanlanmalı. -------------------------------------------------------/------------------------------- 136 Diğer Çeşitli Alacaklar XXX 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar XXX Açıklama: Peşin ödenen vergilerin iade hesabına alınması ---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.