Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2023 09:14 (Üye) Soru : Firma Yurtdışı Firmaların Makina ve Tesisatlarının satılmasına aracılık etmektedir. Bu İşten dolayı Yurtdışından komisyon almaktadır. Gelen Döviz bedeli Karşılığı Komisyon Faturası+KDV kesilmektedir. Bir Gümrük beyannamesi olmadığından dolayı Gelen döviz %40 satım şartı olmadığını düşünmekteyim.

Cevap : Hizmet ihracı için % 40 kuralı uygulanmaz. 16.01.2020 TARİHLİ İHRACAT GENELGESİ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA Kİ İHRACAT İŞLEMLERİ BU UYGULAMADAN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. • Hizmet İhracatı • Transit Ticaret • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, • Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV Hesaplanarak yapılan satışlar, • Mikro ihracatlar, • Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 USD veya karşılığı döviz yada TL geçmeyen tutardaki ihracatlar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.