Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2023 10:36 (Üye) Soru : Merhaba, 2019 yılı karı 2022 yılında dağıtılmış. Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinden kar dağıtım tablosunun 2022 yılı kısmına 2019 yılı için dağıtılan kar bilgisinimi yazmak gerekir yoksa 2022 yılı kar bilgilerini mi yazmak gerekir. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap : 2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL ve net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık kurumlar vergisi beyannamesine temel mali tabloların (Bilanço -gelir tablosu) yanı sıra kar dağıtım tablosu eklemeleri gerekmektedir. Yukarıdaki rakamların altındaki firmalar kar dağıtsalar da kar dağıtım tablosu doldurmaz. Kar dağıtım tablosu vermek zorunda iseniz 2019 verileri yazılır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.