Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2023 10:44 (Üye) Soru : Merhaba, Servis Taşımacılığı işi ile iştigal eden bir kişi adres değişikliği yapacak. Yeni adresi kendi üzerine alır ise ödediği kiranın tamamı üzerinden stopaj yapması gerekir diye düşünüyorum fakat kira sözleşmesini eşi mal sahibiyle yapsa mükellefte eşi ile kiranın belli bir bölümü kadar sözleşme yapabilir mi? sonuçta servis taşımacılığı işi yapacak ve evi sadece adres olarak bildireceğinden fazla stopaj ödemek zorunda kalmaması daha doğru olmaz mı? Saygılarımla.

Cevap : Kiralanan konut da ticari faaliyet yapılması halinde ödenen kiranın TAMAMI üzerinden % 20 GV stopajı yapılacak. Kira sözleşmesinin eş adına olması bu durumu değiştirmez. (aile birliği kavramı geçerlidir) Bahsettiğiniz gibi muvazaalı bir işlem yapılmaz. Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 19. madde de Muvazaa aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Hukukta muvazaa, bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma. Arapça kökenli bir sözcük olan muvazaa "danışıklılık" anlamına gelir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.