Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2023 09:24 (Üye) Soru : Merhaba. Ocak 2023 tarihinde Ltd. Şti firması 2018-2019 dönemleri incelenmeye başlandı. Muhtemelen inceleme Haziranda bitecek. 7440 yasa başvurusu 31 Mayısta bitecek. Peki haziranda sona erecek olan inceleme raporunda çıkabilecek vergi ve cezalara 31 mayıs sonrası olsa bile başvurabilecek miyiz? Hatta inceleme Eylül de bile bitse yine de 7440 kapsamında başvurulabilir mi?

Cevap : İnceleme 21/03/2023 tarihinde sona ermemiş ise Matrah artımı yapabilirsiniz. Konu için Vergi müfettişi ile görüşünüz. "Kanunun yayımı tarihi olan 12 Mart 2023 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 12 Mart 2023 tarihini izleyen 7 iş günü içinde yani 21 Mart 2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar sonuçlandırılamaması halinde, bu vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacak. Mükellefler başvuru süresinin sonuna kadar (31 Mayıs 2023) matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmaları şartıyla, sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyecekler. 21 Mart 2023 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacak. ""
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.