Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2023 09:33 (Üye) Soru : İşveren Personellerine Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Poliçesi Yapmıştır. 1 İşçi İçin Yıllık 4.571 TL Poliçe Tutarı Aylık 380,92.-TL Bu Oran Şu anda Uygulanan Aylık Brüt Asgari Ücretin 10.008,00*%15=1.501,20.- Vergiden İstisna 10.008,00.*%30=3.002,40.-SGK İstisna Yıllık 10.008,00*12=120.096,00 Toplam Asgari Ücret kadar olabilirin Altında kalan bir tutardır. Tanzim edilen Poliçe Kaydı 180-Gelecek Ay Gideri 380.92*12=4.571,00 329-Sigorta Şirketi 4.571,00.- Poliçe Kaydı Aylık Bordroda 380,92 Brütleştirilerek Sadece Damga Vergisi Kesilmesi gerektiği söylenmektedir. 770-Sigorta Gideri 383,83 360-Damga 2,91 180-Sigorta 380,92 Ücret Bordro Kaydı haricinde bu kaydı Sigorta Poliçesi gibi yapabilirmiyiz.

Cevap : Ücretlilerin sağlık sigorta priminin işverence ödenmesi halinde sağlanan menfaat brüt maaşa eklenir. İndirim ise GVK 63. maddedeki koşullara göre yapılır. Yaptığınız yevmiye kayıtları doğrudur. Rakamlar konusunda burada hesaplama yapamayız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.