Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2023 09:38 (Üye) Soru : dönem sonu yevmiye kaydı için bir şey sormak isterim. 690 hesap 58 bin- 689 hesap 220 bin-193hesap 53 bin...... Bu durumda dönem sonu kaydı nasıl olacak? 690 58 bin 691 64 bin 692 ters veriyor. aslında kkeg neticesinde karı var. Desteklerinizi rica ediyorum.

Cevap : Dönem sonu vergi karşılıkları için yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdadır. Burada rakamlar üzerinden hesaplama yapılmamaktadır. -----------------------------------31.12.-------------------------------------- 691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX 370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------31.12---------------------------------------------- 690 Dönem K/Z XXX 691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX 692 Dön.Net Kar/Zararı XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------ 692 Dön.Net Kar/Zararı XXX 590 Dönem Net Karı XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------31.12.-------------------------------------------- 371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon. XXX 193 Peşin Öde.Ver.Fon. XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Daha sonra Nisan ayında 370 ile 371 nolu hesap karşılıklı kapatılır. Eğer 370 371 nolu hesaptan büyükse aradaki fark 360 ödenecek kurumlar vergisi hesabına devredilir. --------------------------------------------25.04.-------------------------------------------- 370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX 371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon. XXX ------------------------------------------------------------------------------------------------ 193 hesap 371 hesaba virmanlandıktan sonra 193 hesapta bakiye kalmışsa bu bakiye vergi dairesinden alacaklar kapsamında 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına virmanlanmalı. ------------------------------------------/------------------------------------------------- 136 Diğer Çeşitli Alacaklar XXX 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar XXX Açıklama: Peşin ödenen vergilerin iade hesabına alınması -----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.