Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2023 11:04 (Üye) Soru : 600 YURTİÇİ SATIŞLAR -739.755,34 601 YURTDIŞI SATIŞLAR -69.951.139,07 602 DİĞER GELİRLER -552.611,42 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) 60.500.535,23 631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 1.670.539,51 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 3.660.110,22 642 FAİZ GELİRLERİ -491.821,06 646 KAMBİYO KARLARI -9.170.966,16 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 4.753.203,29 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 712.549,77 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR -473.084,52 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 871.274,59 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI -9.211.164,96 Yukarıda ki gelir tablosunda sanayi sicil belgesine sahip üretici firmanın ticari karı 9.211.164,96 tl. Kv.Vergi Matrahı: 10.082.439,55 tl.dir. 32/8 kapsamında üretimden kaynaklı 1 puanlık kurumlar vergisi hesaplamak istediğimde, ticari karın agırlıklı olarak diğer gelirlerden oluştuğunu gördüm. Bu durumda 1 puanlık indirim uygulamam doğrumudur acaba. Esasından ben kendime göre bir hesap yaptım, Söyle tüm gelir unsurlarını topladım. Üretime ilişkin tutarı (600+601 satışlarını) oran olarak %87 olarak buldum. ve buradan hareketle bu %87'i TİCARİ KARA uygulayarak 32/8 tabii indirimli matrah olarak 8.001.357,46 tl. hesapladım. Ancak gerek issmmmo ve de gerek se de ilgili tebliğ örneklerini inceleiğimde hesaplama yöntemim de bir sıkıntı olduğunu anlıyorum. Vereceiğini,z ivedi cevap için şimdiden teşekkürler.

Cevap : ) Üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir. Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar (varsa üretimden doğan zararlarla) bir bütün olarak değerlendirilecektir. Sanayi sicil belgesini haiz olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir. Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiilen yapılan üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. Öte yandan, bu şekilde hesaplanan ve 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarının gerek üretimden elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacağı tabiidir. Dolayısıyla, mükelleflerin üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.