Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2023 11:54 (Üye) Soru : Merhaba iİşletme hesabına tabi mükellef için; 2020-2021-2022 yıllarına matrah artırımı yapacağız.(7440 say.kan.istinaden ) Bu yıllarda zarar var. 2022 yılı gelir vergisi beyannamesine düzeltme verilecek ve geçmiş yıl zararlarının yarısı yazılacak değil mi? 2020 ve 2021 GV beyanlarına da düzeltme vermek gerekiyor mu ? Teşekkürler

Cevap : Zarar var ise matrah artırımı ASGARİ TUTAR üzerinden hesaplanır.2020- 2021 için neden düzelteme verilsin ? Zarar ise asgari matrah üzerinden matrah artımı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.