Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2023 15:22 (Üye) Soru : Merhaba, limited şirket 2022 bilançosunda, 540 yasal yedek akçe ayıracağız, 2022 kurumlar beyannamesinde kar dağıtımı tablosunda 540 hesap tutarını ve dağıtılabilir kar hesabını göstermek zorunlu mu? kar dağıtımı yapılmayacak. beyannamede göstermeden sadece 570 (B) 540 (A) maddesi ile 2023/nisan'da 540 yasal yedek akçe ayırsak olur mu? teşekkürler

Cevap : KAR DAĞIMI YOK İSE KAR DAĞITI TABLOSU VERİLEZ. ANCAK; 2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL ve net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık kurumlar vergisi beyannamesine temel mali tabloların (Bilanço -gelir tablosu) yanı sıra kar dağıtım tablosu eklemeleri gerekmektedir. Yukarıdaki rakamların altındaki firmalar kar dağıtsalar da kar dağıtım tablosu doldurmaz. DÖNEM KARINDAN KANUNİ YEDEK AYRILIR. Kanuni yedek akçeler, kanun tarafından ayrılması emredilen zorunlu yedek akçelerdir. Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinde “Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır” 570(B) 540 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.