Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2023 09:46 (Üye) Soru : Merhaba GV mükellefi (işletme defteri) için 2020-2021-2022 yıllarına matrah artımı yapıldı ve bu yıllarda zarar var. 2022 yılı GV beyannamesinde yazılı olan zarar düzeltilecek mi ? Yani 2022 GV beyanındaki, 2020 ve 2021 yılı zararlarının yarısı yazılıp, düzeltme beyanı verilecek mi ?

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımı için 2022/3. dönem geçici matrahı mukayesesi yapılır. 2022 yılının zarar olması bu mukayesenin yapılmasına engel değildir. Mukayesede çıkan matrah 2023 yılı yıllık GV matrahı ve 2022 yılı matrah artırımının matrahı olur. 2022/1-2-3 Geçici vergi matrahı zarar olması halinde Yıllık beyannamede düzeltme yapılmaz. 2022 yılı matrah artırımı için asgari matrah beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.