Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2023 09:44 (Üye) Soru : Merhaba, 2020 yılında sattığımız binek aracın satış karını yenileme fonuna atmıştık. Bu fonu 2022 de mi yoksa 2023 de mi kara eklememiz gerekir. Cevap icin şimdiden teşekkürler.

Cevap : 31/12/2023 tarihine kadar Amortismana Tabi Malların Satılması VUK Madde 328 .......... ........ a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, SATIŞIN YAPILDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN ÜÇÜNCÜ TAKVİM YILININ SONUNA KADAR PASİFTE GEÇİCİ BİR HESAPTA TUTULABİLİR. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.