Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2023 10:00 (Üye) Soru : Sanayi sicil belgesi olan bir mükellefimizin 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışı satışları mevcut olup 1 puanlık indirim hakkını sanayi sicil belgesi olduğu için 2022 yılı kurum kazancının hepsini kurumlar vergisi beyannamesinde sadece 32/8 Mad. kapsamı satırına yazsam indirim hakkına sahip olur mu? Birde sanayi sicil belgesinde Üretim konusu Plastik Kırma Makinesi olarak geçiyor fakat bu çok kapsamlı bir ürün olduğu için kesilen faturalarda Plastik Kırma Makinesi olarak görünmüyor, kesilen faturalarda farklı ibareler bulunuyor bu sorun teşkil eder mi illa sanayi sicil belgesiyle kesilen faturaların ibareleri aynı mı olması gerekiyor veya firmanın sanayi sicil belgesnin olması yeterli mi? Bu konuda bilgilendir yaparsanız seviniriz..

Cevap : Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlarda indirimli oran uygulaması: Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan kurumların üretimden elde edilen kazancın tespitinde, üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar (varsa üretimden doğan zararlarla) bir bütün olarak kabul edilmektedir. Sanayi sicil belgesine sahip olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucu elde edilen kazançlara indirimli oran uygulanması mümkündür. Üretim faaliyeti dışında başka faaliyetlerden elde edilen kazançları da bulunan kurumların üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak matrahı, üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço kârına oranlanması suretiyle bulunacaktır. Konu ile ilgili olarak KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20) Sayılı Tebliği inceleyiniz Tebliğde hesaplamalar örnekli olarak açıklanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.