Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2023 11:11 (Üye) Soru : Selamlar, Kuyumcuların geçici vergi dönemlerinde yaptığı enflasyon düzeltmeleri için oluşan 698 hesap bakiyeleri gelir ve gider olarak dilkkate alınır mı geçici vergi beyannamesinde nerede gösterilir

Cevap : 698 Hesap , Alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre,648-Enflasyon Düzeltmesi Karları veya 658 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları hesabına devir edilerek kapatılır. 648 Enflasyon Düzeltme Karları Hesabının İşleyişi: Enflasyon düzeltme karları ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır. 658 Enflasyon Düzeltme Zaraları Hesabının İşleyişi: Enflasyon düzeltme zaraları ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır. 698 hesap Gelir tablosunda gösterilmez . Gelir tablosunda 648 veya 658 hesap yer alır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.