Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2023 16:37 (Üye) Soru : Merhabalar, Avans kar payı dağıtımıyla ilgili yıl içindeki muhasebe yevmiye kayıtları hakkında sorum olacaktı? –––––––––––––––/–––––––––––––––– 198 ORT.VERİLEN AVANS KÂR PAYLARI 84.375 (B) 331.02 ORT.DAĞ.AVANS KÂR PAYI 84.375 (A) –––––––––––––––––/–––––––––––––––– 331.02 ORT.DAĞ.AVANS KÂR PAYI 84.375(B) 102 BANKALAR 71.718,75 (A) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 12.656,25 (A) –––––––––––––––––/–––––––––––––––– Hesap dönemi sonunda, şirketin alacağı olarak görülen avansların (198 - 84.375 TL), Kâr Payı Avansı Karşılık (548) hesabına aktarılması gerekir. Bu bize dönem sonundaki kârın bir kısmının yıl içinde dağıtılmış olarak aktifteki karşılığını gösterecektir. –––––––––––––––––/–––––––––––––––– 548- AVANS KÂR PAYI KARŞILIĞI 84.375 (B) 198- ORT. VERİLEN AVANSLAR 84.375 (A) –––––––––––––––––/–––––––––––––––– Bu yevmiye kayıtları doğru mudur? Doğru ise 548-Hesap Alacak bakiyesi vermesi gerektiğinden bilançoda (-)bakiye hesap nasıl gösterilir? Olması gereken avans kar payı dağıtımı yevmiye kayıtları nasıl olmalıdır? desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Yapmış olduğunuz muhasebe kayıtları doğrudur. Kayıt ve rakamları örnek aldığınız Yazının tamamı için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/18022014/kar_da%C4%9Ft%C4%B1t%C4%B1m_sunum_2014_2.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.