Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2023 15:37 (Üye) Soru : Merhaba , Amortismana tabi kahve espresso makinesi amortisman oran listelerinde bulamadık bu durumda genel orana yani 5 yıl olarak mı amortismana tabi tutmamız gerekiyor.

Cevap : ATİK ler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenip ilan edilen faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutuluyor. Bakanlıkça ilan edilen listedeki herhangi bir sınıflandırmada yer almayan kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman süreleri, yapılan başvurular üzerine yine Bakanlık tarafından belirlenir. Bakanlığa başvuru yapmanız gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.