Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2023 16:31 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, Emisyon Primi için %10 ek vergiyi 2022 yılı için Kurumlar Vergisi Beyannamesinde nasıl göstereceğim? Teşekkürler

Cevap : Emisyon primi istisnası için ; Kurumlar vergisi matrahından istisna edilen tutar üzerinden hesaplanacak % 10 EK VERGİ KV BEYANNAMESİNDE Ek Vergi bölümündeki alan doldurularak beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.