Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2023 09:01 (Üye) Soru : merhaba, Aynı şirketten 1 adet e arşiv fatura ve 1 adet ökc fişi alışımız var. Toplamı ba bs sınırını geçmektedir. Bu durumda e arşiv faturayı bildirmeyip sadece ökc fişi olan tutarı mı ba da bildirmeliyiz. Yoksa ökc fişini de dikkate almadan ba bildirimi yapmamamız mı gerekir

Cevap : Aşağıdaki açıklamayı inceleyiniz. AŞAĞIDAKİ BELGELER DIŞINDAKİ TÜM BELGELER B FORMUNA YAZILACAK VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler : (VUK 509 Seri Nolu Gn.Tb.) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin altında ( KDV HARİÇ 5.000 .-TL ) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimi BOŞ DA OLSA VERİLMEYECEKTİR. ELEKTRONİK BELGELER: VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler : (VUK 509 Sıra Nolu Gn.Tb.) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi e-Sigorta Poliçesi e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont ? Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Alışları ve Satışlarının tamamı e- belge (e-fatura ve e-arşiv fatura v.b) ile olan mükellefler boşta olsa Ba, Bs formu VERMEYECEKLER. ? Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin KDV hariç 5.000 .- TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir. Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kağıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır. Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kağıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir. KİRA DEKONTU 25.01.2021 tarihinde 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 523 Nolu Genel Tebliği ile 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e-Belge olarak düzenlenen belgeler, Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Dekontunun üzerinden "e-dekont" yazıyor ise Ba formuna yazılmaz. "e-dekont " değil ise; Kira ödeme belgesi olan dekont; haddin üstünde olması halinde ( KDV HARİÇ 5.000 .-TL ) Ba formuna yazılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.