Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2023 12:13 (Üye) Soru : Şirketimizin Merkezi İstanbul da olup yurt dışında Elektrik santralleri ve türbün inşaatları ve tadilat işlemlerinde bulunuyoruz. Yurt dışında aldığımız işler için istanbul merkezli şirketimizden SGK lı olarak çalışan elemanlarımız ile bazen 3-5 gün bazen 2-3 ay yurt dışındaki inşaat alanlarında çalışarak hizmet vermetedirler. Bu işçilerimiz için "Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisna" sından yararlanabilirmiyiz.

Cevap : 09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına yeni bir hüküm olarak aşağıdaki (19) numaralı bent eklenmiştir: “19. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.” Yapılan bu düzenlemeyle; yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına gönderilen ve fiilen yurt dışında çalışan hizmet erbabına yurt dışından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı listenin “IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” bölümünün 34 üncü bendinde “Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar” damga vergisinden istisna tutulmuştur
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.