Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2023 12:28 (Üye) Soru : 2022 yılında 2021 dönemi karını ve olağanüstü yedeklerde tutulan karın bir kısmını ortaklara dağıttık ve vergisini ödedik. kurumlar beyanını yaparken kar dağıtım tablosunu doldururken cari dönem bilgisi olarak mı bildirmem gerekiyor yoksa önceki dönem mi?.2022 döneminde de kar var fakat daha dağıtım yapılmadı. mali tablo doldurma zorunluluğu bilanço aktif toplamı ve satışlarda ki limiti aşmadığı için tabloyu yapma zorunluluğum var mı? uygulama nasıl acaba?Kolay gesin

Cevap : 2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL ve net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık kurumlar vergisi beyannamesine temel mali tabloların (Bilanço -gelir tablosu) yanı sıra kar dağıtım tablosu eklemeleri gerekmektedir. Yukarıdaki rakamların altındaki firmalar kar dağıtsalar da kar dağıtım tablosu doldurmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.