Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2023 16:00 (Üye) Soru : Merhabalar, gider pusulası uygulaması ile ilgili e-fatura mükellefiyeti bulunan firmaların gider pusulasını internet ortamında düzenlemesi zorunlu mudur yoksa kağıt ortamında gider pusulası düzenlenmesi mümkün müdür?

Cevap : Gider pusulası internet üzerinden düzenlenmez . e-Gider pusulası ; Aşağıdaki şartlara göre elektronik ortamda düzenlenir. GİB nın , riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellef ya da mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmadan, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için minimum 3 ay süre vermek suretiyle e-Gider Pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süre içinde e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-Gider Pusulası uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği gider pusulalarını, e-Gider Pusulası olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır. Yukarıdaki koşullar yok ise KAĞIT Gider pusulası kullanımına devam edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.