Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2023 16:15 (Üye) Soru : Üstadım öteden beri zarar eden şirketin 2022 yılına ait Kurumlar vergisi Beyanamesini verirken 2022 yılına ait 500 bin lira olan Kurumlar vergisi matrah artırımını ilgili kulakçığa ilave ederek verdim ancak şimdi terddüte düştüm doğrumu yaptım diye , görüşünüzü ihtiyaç duyuyorum saygılarımla .

Cevap : 2021 yılı zarar, 2022 yılı tüm geçici vergi beyanları zarar ve 2022 yılı yıllık KV beyanı zarar olan mükellefler Normal KV beyannamesine İLAVE MATRAH YAZMAZLAR. (7440 SK GEÇİCİ MD.1 ) 2022 Yılı Gelir/Kurum Beyanı Hiç Verilmeden veya beyan verilse de zarar olan mükelleflerin durumu : *2021 takvim yılı ve 2022 yılının üçüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya, *İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da, *Hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması durumunda, 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde kıyaslama yapma şartı aranmayacaktır. (7440 sayılı Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 1’incı fıkrasının ( c ) bendinin 3’üncü cümlesi) 2022 YILI KV MATRAH ARTRIMI İÇİN ASGARİ MATRAH OLAN 500.00 TL BEYAN EDERLER
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.