Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2023 17:44 (Üye) Soru : Merhaba, Aşağıda belirtilen kur korumalı vadeli banka ekstresine göre muhasebe kayıtları yapılacaktır. Doğru mudur? Kur değerlemesi doğru mudur? Yıl sonu değerleme kuru ile döviz tutarı değerlenmiştir. ama banka mevduat hesabında sadece faiz geliri ile toplam tl. mevduat tutarı görünmektedir. Kur değerlemesini yapmamız doğrumudur? KUR KORUMALI MEVDUATLAR: Döviz Karşılığı V.Başı Türk Lirası V.Başı Kur Vade Sonu faiz geliri VADE SONU Türk Lirası € 5.000,00 77.453,50 TL 15,4907 18/07/2022 31.12.2022 6.145,35 83.598,85 € 100.000,00 1.569.820,00 TL 15,6982 27/07/2022 27.07.2022 244.590,00 1.814.410,00 TOPLAM FAİZ GELİRİ toplam faiz kurmlardan istisna tutar 250.735,35 100.000,00 1.135,63 FAİZ GELİRİ MUHASEBE KAYDI BORÇ ALACAK 102 BANKA 250.735,35 642 FAİZ GELİRİ 250735,35 KURUMLARDAN İSTİSNA EDİLECEK TUTAR KUR DEĞERLEME VADE BAŞI TL.TUTARI DÖVİZ TUTARI DEĞERLEME KURU 31.12.2022 SONU KUR FARKI 77.453,50 TL 5000 EUR 1.569.820,00 TL 100.000 EUR 1.647.273,50 TL 105.000 EUR 19,9349 2093164,5 445.891,00 KURMLARDAN İSTİSNA EDİLECEK TUTAR KUR GELİRİ MUHASEBE KAYDI BORÇ ALACAK 102 BANKA 250.735,35 646 KUR GELİRİ 250735,35 KURUMLARDAN İSTİSNA EDİLECEK TUTAR KUR DEĞERLEME YIL SONU İTİBARİYLE 2.093164,50 TL.DIR.BANKANIN KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI TL. TUTARI 1.898.0008 tl. DIR. KUR FARKINI GÖSTERECEK MİYİZ?

Cevap : Burada rakamlar üzerinden yorum yapılmaz. Yaptığınız Muhasebe kayıtları doğrudur. Dönem sonunda (31/12/2022) Yabancı para değerli hesaplar için Kur değerlemesi yapılır 646 ve 656 hesaplar çalıştırılır. Dönem karına virman edilir. KV Beyannamesinde istisna ve indirimler bölümümdeki 370 kod dan itibaren uygun kod seçilir. KKM dan firmanızın elde ettiği faiz ve ve hesaplanan kur farkı için istisna tutarı yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.