Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2023 13:43 (Üye) Soru : merhaba yıllara sari işlere ait henüz tamamlanmamış devam eden 2023 yılına sarkan yıllara sari işlerin 2022 yılı içerisinde adımıza ödenen stopaj kesintisini 2022 yılı kurumlar vergisi üzerinden mahsup işlemi yapabilrimiyiz teşekkürler

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 42’nci maddesinde birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kat’i olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkûr yıl beyannamesinde gösterileceği hükmüne yer verilmiştir. Yani yıllara sari inşaat ve onarım işleri bittiği yıla ait beyannamede gösterilecek olup bu kapsamda hizmeti veren mükelleflerce kendi adlarına yapılan tevkifatlarda bu dönem beyannamesinde mahsup edilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.