Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2023 09:53 (Üye) Soru : matrah artırımı ile ilgili olarak. mükellefim için sadece stok artırımı yapabilir miyim? yoksa stork artırımı yaparsam kurum matrah artırmınıda yapacak mıyım? diğer bir sorum dava aşamasında olan mükellefim için matrah artırımı yapacağım. bunun için özel bir durum var mıdır yapmam ya da başvurmam gereken. saygılarımla.

Cevap : Matrah artımı yapılmadan stok affından yararlanılabilir. Davalık işlem ve yıl için matrah artırımı yapılır özel bir durum olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.