Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2023 10:26 (Üye) Soru : gayrı menkul alım satım işi ile iştigal eden şirket..mükellef olmayan şahıstan kdv siz aldığı 1.000.000.-tl değerindeki gayrı menkulu 1.500.000..tl satmııştır.kdv matrahı 1.500.000.-mü yoksa alış satış arasındaki fark olan 500.000.- tl midir

Cevap : GAYRİMENKUL ALIM SATIMI (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –araz) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve Arsa arzi ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 18 150 metre karenin altındaki konutlar için % 8 KDV hesaplanır) Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 2.000.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 2.500.000 TL satmıştır. Alış bedeli 2.000.000 Satış bedeli 2.500.000 Satış bedeli 2.500.000 KDV uygulanacak tutar (2.500.000-2.000.000) = 500.000 Hesaplanan KDV % 18 (500.000 %18) 90.000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 2.000.000 TL KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 500.000 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.