Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 08:53 (Üye) Soru : Merhaba, verbis sınırı 25 milyon için net satışa mı bakacağız yoksa bilançonun aktif sütununun toplamınamı bakmamız gerekir. Daha önce verilmiş olan cevaplardan aklım karıştı. Bazı cevaplarda net satış denmiş, bazılarında bilançonun aktifi denmiş.

Cevap : Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı (Aktif Toplamı) 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’ e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.