Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 08:53 (Üye) Soru : sayın kıymetli danışman, 2021 yılı zararının tamamını 2022 yılı gelir vergisi matrahtan indirdim. beyanlar verildi. Şimdi 2021 ve 2022 yılları matrah artırım yapıcam. 2022 beyanını 2021 yılı zararının % 50 sini indirmem için düzeltme vermem gerekir mi ? yoksa şimdi tamamını düşmüş olmam ileride bir engel teşkil eder mi? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap : Mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış 2018 ila 2021 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının yarısı ile 2022 yılına ait zararının tamamını, 2023 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte 2021 ve önceki yılların karlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ancak, 2022 yılına ilişkin yıllık beyannamelerini verdikten sonra önceki yıllara ilişkin matrah artırımında bulunan mükellefler, önceki yıllara ilişkin tam olarak mahsup ettikleri geçmiş yıl zararlarının yarısını dikkate almak suretiyle beyannamelerini düzeltmek zorundadırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.