Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 08:51 (Üye) Soru : Merhaba, 2022 yılına ait matrah artırımından faydalanılması halinde, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, 2021 yılı ve 2022 yılı 3. dönemin kıyaslanarak artırılması gereken matrahın tespit edilmesi sonucu, artırılan matrahın muhasebe kaydı nasıl olacaktır, kıyaslama sonucu matrah artıırlmasına istinaden yıllık kurumlar vergisi tutarında da artış olacaktır, bu fazladan ortaya çıkan kurumlar vergisi muhasebe kaydı nasıl olacaktır, 370 hesapta yer verilmek sureti ile dönem net karı üzerinde etkisi olacak mıdır?

Cevap : 2022 yılı Kayıtları 31/12/2022 de kapatılmış Matrah artırımı 2023 yılında yapılacağı için 370 hesap kullanılmaz. Nisan ayında aşağıdaki kayıt yapılır. 570 (B) 360 (A) 360(B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.