Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 08:50 (Üye) Soru : Merhabalar, 2016 ve 2017 yılı gelir vergisi stopaj kesintilerinden doğan alacağımı gelir vergisi beyannamemde kesintiler bölümünde bildirdim. Fakat daha sonra 5 yıl içinde iade talebinde bulunmadım. Bu dönemlere ait vergi borçlarım da bulunmaktadır. 2023 yılında 2016 ve 2017 için stopaj kesintilerinden doğan alacağımı vergi borçlarıma mahsup talep ettiğimde 5 yıllık zamanaşımı olduğu söylendi. Tarafıma iade alacağımın durumu hakkında daire tarafından herhangi bir tebligat ya da yazı gelmemiştir. Bu alacaklarımın geçmiş dönem borçlarıma mahsup imkanı bulunmakta mıdır. Eğer zaman aşımına uğradı ise kanunen nasıl bir yol izleyebilirim. İyi çalışmalar.

Cevap : iade ve mahsup 5 yıllık Zamanaşımı süresinde talep edilir. İdarenin görüşü mevzuata uygundur. Tebligat yapılması diye bir zorunluluk yok. İzlenecek yol 7440 sayılı yasadan yararlanarak taksitli ödemektir. Not :Sorunuzun sonuna isim ve diğer bilgileri yazmayınız Burada verilen cevaplar web sayfasında isimsiz yayımlanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.