Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 11:25 (Üye) Soru : Mükellefimiz vergi mükellefi olmayan çiftçi vasfındaki şahıslardan odun alıp satacaktır.Aldığı odunu nasıl muhasebeleştirecek..Gider pusulası?müstahsil makbuzu? stopaj mdeyecek mi?

Cevap : Gider pusulası ile alış yapılır. Gider pusulasında % 4 Alınan odun muhasebe kaydı 153(B) 360(A)Stopaj 102(A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.