Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 14:31 (Üye) Soru : merhaba, tek ortaklı anonim şirket ortağı ( A) kişi ve yönetim kurulu olarak başka bir kişi seçilmişse ( B) kişi, ortak olan (A) kişi sgk lı olabilir mi, yönetim kurulu olarak seçilen (B) kişinin sgk lı veya bağkurlu durumu nedir? konu ile ilgili bilgi rica edebilir miyim.

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendine bakmamız gerekir. Anılan hükme istinaden: Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, Diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Kanunun mad. 4/1/b bendi kapsamında sigortalıdır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ile kurucu ortakları ise sadece bu sıfatlarından dolayı bu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.