Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 17:50 (Üye) Soru : Sayın Danışman; 2021 YILI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI YAPACAĞIZ. 2021 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMİŞ VE SÜRESİNDE ÖDEMİŞ BULUNMAKTAYIZ. MATRAH ARTIMI VERGİSİNİ %20 Mİ YOKSA %15 VERGİ ORANDAN MI HESAPLAYACAĞIZ? KDV VE MUHTASAR YAPILANDIRILMIŞ VERGİ BORCUMUZ DA BULUNMAKTADIR. BORCUMUZUN OLMAMASIMI GEREKİYOR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM ...

Cevap : "Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergiler ile ilgili beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergisini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır. " Yukarıdaki madde hükmüne göre Yapılandırılmış vergi borcu olması halinde Vergi oranı % 15 değil % 20 olarak hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.