Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.05.2023 10:09 (Üye) Soru : Merhaba Sorum şudur; 2021 yılı zararı : 261.059,32 2022/3 dönem geçici ver.karı : 106.311,13 2022 Yılı Bilanço karı : 207.110,11 K.K. Edilm. Finans.Gid.Kıs. 4.752,54 7440 K.K.Ed.Gid.2021 Zar.ın%50si 130.529,66 Kurumlar vergisi matrahı ise 85.741,19 2022/ dönem değerlemesine göre matrahı 106.311,13 X1,40 = 148.835,58 olur Bu durumda Kurumlar vergsi Beyannamesinde 7440 sütununda 63.094,39 tl. yazmam gerekiyormu yoksa beyannameyi yukarıdaki durma göre beyan etmemmi gerekir. iyi çalışmalar

Cevap : Burada üyenin gönderdiği rakamlara göre işlem yapılmaz. genel tanımlamalar ve örnek işlemler ile cevap verilir. 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ÖZET BİLGİ 7440 Geçici 1. Madde Hükmüne Göre 2022 Takvim Yılına Yönelik Matrah Artırımında Bulunulabilmesi İçin; Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır. Ayrıca, anılan yıllara ilişkin olarak belirlenen oranlarda artırılan matrahların tutarı, ilgili yıllara ilişkin belirlenmiş asgari matrah artırım tutarlarından da az olamayacaktır. Ancak, 2022 yılı için matrah artırımında bulunulması için; • 2022 yılına ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması • Bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması, şarttır. Ayrıca, 2022 yılına ilişkin olarak; • Üçüncü geçici vergilendirme dönemine ait beyanname verilmemiş ise, ikinci geçici vergilendirme dönemine ait beyannamesinde beyan edilen matrah %100 oranında artırılır • Sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmiş ise, bu beyannamede beyan edilen matrah %300 oranında artırılır ve artırılan bu tutarlar kıyaslamaya konu geçici vergi tutarı olarak dikkate alınır. 2022 yılına ilişkin olarak, matrah artırımına ilişkin kıyaslama hükümleri dikkate alınmadan önceki 2022 takvim yılında beyana konu edilecek gelir/kurumlar vergisi matrahları kıyaslama sonucu ortaya çıkan tutardan fazla ise, bu fazla olan tutar ilgili dönem beyannamesinde vergiye esas matrah olarak dikkate alınacaktır. ÖRNEK (B) A.Ş' nin 2021 YILI Kurumlar Vergisi Beyanı 400.000 TL 2022 YILI Kurumlar Vergisi Beyanı 600.000 TL 2022 YILI 3.üncü Dönem Geçici Vergi Beyanı 500.000 TL 2021 YILI BEYANI 400.000 TL x %122,93=891.720 TL ( %122,93 oranında artırılmış matrah) 2022 YILI 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI 500.000 TL x % 40 =700.000 TL ( % 40 oranında artırılmış matrah) Bu Tutarlardan Yüksek Olanı 891.720 TL TL Dikkate Alınacaktır. (Vergiye Esas Matrah Yüksek Olan 891.720 TL 'dir) 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanı 600.000 TL Olduğu İçin 2022 Yılı İçin Matrah Artırımına Esas Tutar 891.720 TL Olacaktır. 2022 YILI Kurumlar Vergisi Beyannamesinin “ 7440 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah” Bölümüne 291.720 TL Yazılacak ( 891.720 - 600.000= 291.720 ) 2022 yılı matrahı artırılması halinde ödenecek Kurumlar Vergisi hesaplaması: KV beyannamesinde Normal Beyan edilen matrah : 600.000.-TL Matrah artımından dolayı İlave matrah : 291.720.-TL 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Toplam Matrah : 891.720.-Tl 2022 YILI Hesaplanan Toplam KV (891.720 x % 23 ) = 205.095,60 TL 2022 YILI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI HESAPLAMASI: 2022 Yılı İçin Matrah artırımı 891.720 TL % 25 =222.930 TL 'dir Ancak : 2023 için ASGARİ TUTAR OLAN 500.000 TL Üzerinden matrah arıtırımı hesaplanacak. HESAPLANAN MATRAH ARTIRIMI VERGİSİ 500.000 TL % 20 = 100.000-TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.