Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2023 09:06 (Üye) Soru : Muhasebesini kendi büromda tuttuğum; Ltd.Şti. in 2023-1.dönem Kurumlar Geçici Vergi (700.000.-TL) Matrahından, yine aynı şirketin İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı na yaptığı bağış tutarının tamamını (500.000.-TL) bağış makbuzu var indirim yapabilirmiyiz. Benim bildiğim sadece yıllık Kurumlar vergi matrahının %5 i kadar tutarı (Afat ve Kızılay kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar) Kurumlar vergisinden indirim yapabiliyoruz. Kurum geçici vergi matrahından da ( bu iki kurum dışındaki lere yapılan bağış ve yardımları) indirim yapabiliyormuyuz. Bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap : Bahsettiğiniz vakıf AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI taşıması halinde % 5 tutarındaki indirim yapılır. KVK MADDE 10 c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.