Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2023 09:50 (Üye) Soru : Merhaba,A.Ş. bir mükellefimin iştirak satılık gerçekleşmiş ancak bedeli nakit alınmamış.Bu durumda istisnadan faydalanabilir mi? Tebliğde gayrimenkul satışlarında nakit tahsil edilmezse istisnadan faydalanamacağı yapıyor ama iştirak kazancı ile ilgili bir açıklama göremedim.Teşekkürler

Cevap : KVK 10.(1) madde e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan İŞTİRAK HİSSELERİ ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı. Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. ANCAK SATIŞ BEDELİNİN, SATIŞIN YAPILDIĞI YILI İZLEYEN İKİNCİ TAKVİM YILININ SONUNA KADAR TAHSİL EDİLMESİ ŞARTTIR. BU SÜRE İÇİNDE TAHSİL EDİLMEYEN SATIŞ BEDELİNE İSABET EDEN İSTİSNA NEDENİYLE ZAMANINDA TAHAKKUK ETTİRİLMEYEN VERGİLER ZİYAA UĞRAMIŞ SAYILIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.