Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2023 14:27 (Üye) Soru : Merhaba kurumlar vergisi beyannamesi verirken 2022 yılı matrah arttırımı verileceği için "7440 sayılı kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kurumlar vergisine yönelik arttırılan matrah" kısmını doldurduğumda ödeyeceğim vergi ve matrahım bilanço dan farklı oluyor bu durumda 2022 yılı için yeni bir kayıt mı atmam gerekir? bilgilerinizi rica ederim. saygılarımla

Cevap : 2022 YILI KV MATRAHINA İLAVE EDİLEN TUTAR MUHASEBE KAYDI : 2022 yılı Kayıtları 31/12/2022 de kapatılmış dır. KV beyannamesine normal Kar ve zararın hesap edildiği Bilanço ve gelir tablosu eklidir. 7440 SK Geçici 1. maddesine göre ilave matrah 2023/Nisanda yapılacağı için 2022 Mali tablolarında değişiklik yapılmaz. İlave KV için aşağıdaki kayılar 2023/ Nisanda yapılır. 570 (B) 360 (A) 360(B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.