Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2023 15:06 (Üye) Soru : sayın danışman konu: 525 hs-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI - işleyişi A.Ş mükellef 2016 yılında 6736 sk 6/1 C md gereği 153/525 hesaba kaydettiği tutar 2019 yılında satışı gerçekleşmiş ve kaydedilen tutarın üstünde bedelle elden çıkarmıştır. 525 bakiyesi halen 2022 yılı mizanında yer almaktadır .. sorum;525 hesabı 529 hesaba -diğer sermaye yedekleri hesabına virman edilir mi süre yok sanırım teşekkür eder saygılar

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açarlar.(525) Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Stok artışı beyanında bulunup karşılık hesabına kaydettiği tutarlar sermayenin unsuru sayıldığından, bu tutarların ortaklara dağıtılması halinde gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Diğer yandan anılan tutarlar şirket ortakları tarafından da ayrıca gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. 525 hesap 529 Hesaba virman edilmez. Yukarıda da açıklandığı üzere ortaklara dağıtılır veya sermayeye eklenir. Bu işlemler için süre sınırlaması olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.