Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.05.2023 09:33 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Gelir vergisi mükellefimiz için 2022 yılı matrah artırımda bulunmak istiyoruz. Yapılan kıyaslamaya göre ; 2021 yılı matrahı (122,93 ile) 1.024.108 TL 2022 yılı 3.geçici vergi matrahı (%40 ile) 2.406.841 TL bulunmuş olup 2022 yılı gelir vergisi matrahı ise 2.448.199 TL’dir. Bu durumda gelir vergisi beyannamesinde düzeltme yapmadan 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilir miyiz? Konuyu daha net anlamak adına bilginizi rica ederim. Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap : Verdiğiniz rakamlara göre düzeltme yapmanız gerekmez. Sadece MATRAH ARTIRIMI Bildirimi vermeniz yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.