Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2023 09:34 (Üye) Soru : Şirketimizde Doğum ve Askerlik borçlanması yaparak EYT kapsamında emekli olan personellerimiz bulunuyor. Personellerimiz ödedikleri borçlanma tutarının vergi indiriminden yararlanmak istiyorlar. Konu ile ilgili yapmış olduğumuz araştırmalarda indirimin uygulandığını öğrendik ancak personelin maaşı Net üzerinden almış olduğu durumlarda da aynı uygulama geçerli mi? ödenen borçlanma tutarlarını bildireceğimiz beyanlarda nasıl gelir vergisindn düşeceğiz ?

Cevap : Gelir Vergisi Kanunu’na göre, işçi ve memurların hizmet borçlanması amacıyla SGK’ya yaptıkları prim ödemeleri, vergi matrahından indirebiliyor. Böylece ödedikleri primin bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alıyorlar. Bu haktan yararlanabilmek için birinci koşul, çalışmaya devam etmektir. EYT kapsamında emekli olanlar da çalışmaya devam etmeleri halinde vergi indiriminden yararlanabilirler. İkinci koşul ise vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmektir.- 2022 yılında başlayan uygulamaya göre, asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, asgari ücretle çalışanlar askerlik, doğum borçlanması dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamazlar. Çünkü vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.Hizmet borçlanması için yatırılan primlerle ilgili vergi indiriminden yararlanabilmek amacıyla öncelikle ödeme belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı her ay elde edilen kazançtan indirilir. - Örneğin, asgari ücretli bir kişinin askerlik borçlanması için 37.273 TL ödediğini varsayalım. Brüt kazancı 15 bin lira olan kişinin asgari ücreti aşan kazancından vergi kesiliyor. Vergi indirimi için başvurduğunda kazancının 37 bin 273 liralık kısmından vergi kesintisi yapılmaz. Böylece, en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 5 bin 590 liralık vergi indiriminden yararlanır. Doğum borçlanması için 49.697 TL ödeyen kişi de en az 7.454 TL vergi indirimi alır. Böylece borçlanma için ödediği paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.