Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2023 09:31 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor hazırlayacağım ancak, ödenen sermaye 2009 yılı ve öncesine ait oldğu için ödeme kayıt ve bilgilerine ulaşamıyorum.Rapor üzerinde ödenen sermayeyi nasıl belirtmeliyimki ticaret sicilinden dönmesin.Teşekkür ederim.

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne 2009 yılında sermayenin artırıldığına ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.