Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2023 09:30 (Üye) Soru : Merhaba; Ödenmiş sermayesi 50 Bin TL, Yedek Akçeler Toplamı sıfır, 2022 yılı net zararı 183 Bin TL, ortaklara borcu 1 Milyon 250 Bin TL olan A.Ş nin sermaye artışı için hazırlanacak özel amaçlı SMMM raporunda; şirketin sermayesinin borca batık olduğunun tespitine yer verilmesi, artış kararının tescile engel olurmu. Bir diğer sorum, ortaklardan alacaklar hesabında kayıtlı tutar;102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ in 10/b maddesinde kayıtlı zorunluluğu karşılamış olurmu.

Cevap : Tescile engel olacağı görüşündeyiz. Bahsettiğiniz 10. madde aşağıdadır. "Kayıtlı zorunluluğu" diye bir ifade yok. Ödeme zorunluluğu vardır. MADDE 10 – (1) Genel kurul tarafından; a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında artırılan sermayenin en az dörtte birinin ödenmesi şarttır. b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında sermayenin en az yarısını karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.